Úvod
Služby
Co likvidujeme
Konstruktérské práce
Reference
Kontakt
Nabídka služeb:

Skladovací nádrže, cisterny, vagóny a betonové jímky na ropné látky a chemikálie

 
  • veškeré předepsané revize na těchto nádržích, defektoskopie, těsnostní zkoušky včetně vystavení protokolů dle
    ČSN 75341, ČSN 130020 a ČSN 650201 na základě platných certifikátů
  • čištění, opravy a vnitřní i vnější nátěry odolné skladovaným látkám - ropné látky, kyseliny, louhy včetně odvozu a ekologické likvidace zbytků
 
Čištění a odmaštění povrchů včetně odvozu a ekologické likvidace odpadu  
  • speciálním ekologickým přípravkem (i silné znečištění v tloušce do několika cm)
  • technologických zařízení pomocí VT agregátů v rozmezí pracovních tlaků 100 - 230 bar
  • odstranění rzi, barev a nánosů bezprašným (mokrým) pískováním
 
Čištění vodojemů a hydroglobusů, odkalovacích jímek, lapáků písku a myček aut  
  • čištění odpadních potrubí ("krtek")
  • zkoušky těsnosti hydrostatickou metodou dle ČSN 750905 včetně vyhotovení protokolu
 
Kanalizace, žumpy, septiky  

Speciální práce v nedýchatelném prostředí

 

Měření tlouštěk různých materiálů pomocí ultrazvuku

 

Kompletní likvidace vyřazených čerpacích stanic PHL, technologických celků včetně nádrží a potrubních rozvodů

 

Přečerpávání tekutých látek všech stupňů hořlavosti

 

Veškeré potápěčské práce - čištění, prohlídky, opravy, fotodokumentace