Nabídka služeb:

Skladovací nádrže, cisterny, vagóny a betonové jímky na ropné látky a chemikálie

 • veškeré předepsané revize na těchto nádržích, defektoskopie, těsnostní zkoušky včetně vystavení protokolů dle
  ČSN 75341, ČSN 130020 a ČSN 650201 na základě platných certifikátů
 • čištění, opravy a vnitřní i vnější nátěry odolné skladovaným látkám – ropné látky, včetně odvozu a ekologické likvidace zbytků

Čištění a odmaštění povrchů včetně odvozu a ekologické likvidace odpadu

 • speciálním ekologickým přípravkem (i silné znečištění v tloušce do několika cm)
 • technologických zařízení pomocí VT agregátů v rozmezí pracovních tlaků 100 – 230 bar
 • odstranění rzi, barev a nánosů bezprašným (mokrým) pískováním

Čištění vodojemů a hydroglobusů, odkalovacích jímek, lapáků písku a myček aut

 • čištění odpadních potrubí (“krtek”)
 • zkoušky těsnosti hydrostatickou metodou dle ČSN 750905 včetně vyhotovení protokolu

  Kanalizace, žumpy, septiky
  Speciální práce v nedýchatelném prostředí
  Měření tlouštěk různých materiálů pomocí ultrazvuku
  Kompletní likvidace vyřazených čerpacích stanic PHL, technologických celků včetně nádrží a potrubních rozvodů
  Přečerpávání tekutých látek všech stupňů hořlavosti